Em Không Ngũ Bởi Vì Anh Ðang Nhớ Lyrics

by Ðỗ Dũng

Em không ngủ bởi vì anh đang nhớ
Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
Em không ngủ bởi vì anh đang nhớ
Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió
cho sao trời rơi xuống một đêm hoang
em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió
cho sao trời rơi xuống một đêm hoang

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Aaaaaaa ....ơ ơ ....