Em Mãi Còn Tình Ðầu Lyrics

by Anh Bằng

Mùa xuân sang rồi em, mai nở vàng đầy cành,
anh thấy buồn một mình.
Lưng trời bầy chim én, tung cánh bay triền miên,
người yêu chờ không đến...

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Mùa xuân xưa mùa xuân, hai đứa ngồi thật gần,
nghe gió lùa một tình.
Nghe tình lên phơi phới, yêu kết nụ vành môi,
khơi bướm hoa lả lơị

Ðưa em qua cầu, bụi mù sương thấm áo,
áo chưa phai màu, mà tình yêu khô héọ
Có nhau xuân nào, mất nhau xuân nàỏ
để ngàn xuân buồn thêm...

Ngày vui qua thật mau, năm tháng dù nhiệm màụ
Em mãi còn tình đầụ
Khi vòng tay yêu dấu, quên kỷ niệm đời nhaụ
thì ý xuân còn đâụ