Em Mãi Là 20 Tuổi Lyrics

by Phạm Trọng Cầu

Em mãi là 20 tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Những cây ổi thơm ngày ấy
Và vầng hoa ngâu mưa thu
Tóc anh đã thành mây trắng
Mắt em, dáng thời gian qua
Ngày nay ngày nay, chuyện đẹp qua đi,
Thời gian gấp ruổi, còn lại chúng ta
Em mãi là 20 tuổi
Anh mãi là muà xanh xưa
Giử trọn tình người cho đẹp
Em mãi là tuổi 20
Ôi con đường xưa những muà trút lá
Cành bàng mồ côi, cổng cũ rêu phong
Ý đợi nguời ...
Ôi, con đường xưa
Bỏ em anh đi
Dài bao chia ly
Sông ơi! dài sao
Rộng ơi! biển cả
Thôi em nước mắt đừng rơi , đừng rơi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
(*) Em mãi là 20 tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giử trọn tình này cho đẹp
Em mãi là tuổi 20

(*) Hát lại đoạn này, nhỏ dần để hết