Em Ơi Ngồi Xuống Ðây Lyrics

by Ðức Quỳnh

Em ơi ngồi xuống đây ngồi xuống đây
Cho anh hỏi nhỏ câu này
Em có nhớ chúng mình yêu nhau từ ngày tháng mấy
Có phải từ một đêm mùa xuân trở mình không?
Có phải từ một sáng mùa đông nghe gió heo may
Có phải từ một trưa mùa thu mây giăng đầu ngõ
Có phải từ một tối mùa hè đom đóm thi nhau bay
Sao mà anh không nhớ
Sao mà anh không nhớ
Có phải vì có em hôm nay
Có phải vì có em hôm nay
Có phải vì có em hôm nay
Nên thời gian say

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Say đôi môi hôn đôi môi
Say đôi bàn tay trong đôi bàn tay

Em ơi ngồi xuống đây ngồi xuống đây
Cho anh hỏi nhỏ câu này
Khi nào thôi yêu nhau em nhỉ?
Khi đôi bàn tay không còn trong đôi bàn tay