20 - 40 Lyrics

by Y Vân

Năm anh hai mươi, em mới sinh ra đời
Ngày anh bốn mươi, em mới vừa đôi mươi
Tình đời nhiều lúc mỉa mai,
cuộc đời nhiều đắng nhiều cay, vui đó sầu đâỵ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
?:
Khi em còn trong nôi anh đã lo việc đời,
ôi hai mươi năm u hoài
?^`u vừa điểm vai, gặp nhau thời duyên may,
ngờ đâu thời duyên đã lỡ rồi
Lỡ tuổi lỡ thời, đôi ta không xứng đôi,
ôi thôi chờ kiếp sau ...