Em Sẽ Ðến Lyrics

by Vĩnh Phước

Ðường phố hoang vắng, lúc đôi ta biệt lỵ
Bóng anh đi phai tàn theo năm tháng.
Từng ngày qua lẽ loi trong thu vàng hiu hắt. Mình em thôi, bước khuya trên đường côị
Lời hứa năm đó, nhớ hay anh vội quên?
Nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấụ
Dù tình anh có phai sau bao ngày xa cách.
Mà hồn em tiếng yêu còn vang mãị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nên em sẽ đến, dù chúng ta không còn nhaụ
Em sẽ đến dù biết ra sao ngày saụ
Em sẽ đến dù nói lên câu biệt ly,
Em sẽ đến dù nước mắt hoen bờ mị
Nên em sẽ đến dù bóng anh xa dần xa,
Em sẽ đến, dù ngày tháng phôi pha tình ta,
Em sẽ đến dù có đêm đêm lệ rơi
Em sẽ đến dù chỉ bên anh một phút thôi