Em Xa Anh Rồi Lyrics

by Lê Toàn

Ðêm hắt hiu, không bóng trăng
Anh nhớ em, trong giá băng
Trên núi cao, nơi tuyết rơi trắng xoá
Gió vi vu, màn đêm u ám
Hàng thông im lìm

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em xa anh rồi, đông mang u sầu
Ðến mãi mãi trong lòng anh
Em xa anh rồi, xuân nay đâu còn
chiếu nắng ấm trong hồn anh

Nhưng đã quá muộn màng
Duyên đã quá lỡ làng
Tình như cơn gió đã bay mất theo thu buồn

Thu đã qua, đông đến đây
Em đã xa, theo gió mây
Như lá cây chôn kín trong tuyết trắng
Trái tim anh từ nay xơ xác
Lưu luyến đêm ngày

Em xa anh rồi, bao nhiêu u tình
Héo hắt mãi trong lòng anh
Em xa anh rồi, không gian quay cuồng
Réo rắt mãi trong hồn anh

Nhưng đã quá muộn màng
Nay đã quá lỡ làng
Tình như mây khói
Ðã tan vỡ theo thu buồn