Em Yêu Anh Lyrics

by Unknown

Em yêu anh bằng trái tim khát khaọ
Luôn mong cho đôi ta gần nhau mãị
Ði bên anh mà vẫn sao cách xạ
Ta yêu nhau lòng không có nhaụ
Tim em u sầu người ơi anh có haỵ
Hãy nói em biết anh đã không còn yêụ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nhìn trong mắt
mà biết anh không còn
có bóng em trong đời,
vì sao anh thay đổỉ
Và em biết những dấu yêu năm nào
sẽ mãi không quay về, tình nay đã cách xa

Dẫu anh có yêu ai thì hãy nhớ đến nơi này,
em ngày đêm thầm mong chờ anh mãị