Gác Vắng Lyrics

by Unknown

Có ai về đ[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ó hỏi thăm đôi lời !
Hỏi rằng tình đã đổi dời,
Hay tình còn vương bóng tôi ..
Cho dù đôi ba phút thôi .......
Tôi ở đây ! giữa rừng đồi heo hút !
Ðêm sầu mặn bờ môi ....
Hồn tôi lịm chết từ khi xa người !
Xa cả niềm vui một đời !
Biết rằng người không có tôi,
Hoa lòng rồi đây cũng tươi ...
Thương nhớ ơi ! những ngày trời đông giá ...
Lời ôm ấp mặn nồng ........
Tôi bây giờ ! là chim không bóng mát !
Ðời chôn vuì buồn vui quanh gác vắng ....
Thao thức từng đêm ! thao thức càng thêm ....
Ði tìm quên lãng sao nghe lòng đợi chờ ..???
Ngoài trời đổ mưa ...
Mưa tràn lên má...
Hay mình đang khóc cho những ngày lang thang !....
Có ai về cướp dùm tôi tim nàng !
Biết tình đẹp khi lỡ làng ...
Ðau buồn khi duyên trái ngang !
Bóng hình người tôi trót mang .....
Ði với tôi ! suốt cuộc đời dông bão ...
Tình tôi mãi là nàng