Gần Bên Anh Lyrics

by Unknown

Tại sao thế mỗi lần anh đến gần
Là chim chóc mừng vui hót
Tựa như em loài chim muốn bay
Mãi bên mình

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tại sao thế mỗi lần anh ghé lại
Là sao sáng rụng rơi hết
Tựa như em ngàn sao muốn anh
Mãi bên mình

CHORUS:

Vào ngày sinh anh chốn thế gian
Là ngày mà bao thiên sứ đã
Mang vội trăng thu lên trên mái tóc hoe vàng úa
Và đêm nay muôn sao trên cao long lanh
Trong xanh như ma cho anh đem vào trong đôi mắt

Rồi từ đây anh được bao gái đẹp
Cùng săn đón và theo gót
Tựa như em hằng mong muốn anh
Mãi bên mình.....