Gặp Nhau Trong Mưa Lyrics

by Unknown

Một chiều tôi vừa đến,
em đứng bên hàng hiên dưới trận mưa đầu mùa
Ðầu trần không đội nón, mang áo mưa thì quên,
ướt lạnh rung cả ngườị..
Muốn mượn em chiếc khăn lau bởi mưa bám mật
mà ngại không dám hỏỉ
Ngại vì chưa ngõ ý, chưa biết chưa lần quen,
thân lại không mấy thân...
Ðành lặng yên chẳng nói,
nên đứng ngâm mình trong nước lạnh mưa đầu mùạ..
Dầu mắt cho âm ướt, hơi ấm không làm khô
làn da thịt ngườị..
Thế rồi như khiến xui, em nhìn tôi ái ngại,
chào hỏi cho đúng lệ.
Rùi hiểu nhau từ đây, thân thiết nhau từ đây,
khăn mượn em cũng traỏ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ÐK:

Phố mưa chiều nay vắng buồn, phố mưa lùa qua ngõ hồn,
đường mưa ngập lối
Người không buồn tới có riêng em mà thôi
Mấy ai mà không yếu mềm,
lúc bên người con gái đẹp,
Chẳng yêu chẳng mềm,
chẳng mang tình đến hiến dâng cho người yêủ
Chẳng hiểu mưa chiều ấy,
mưa có hay gì không, có cảm thông được gì...
Ðành rằng mưa lạnh chưa nhưng sánh mưa và tôi,
muốn hỏi ai đành lòng?
Biết rằng em sẽ đi,
khi trận mưa đã tàn, vội vàng em khẻ bảo
Trời tạnh mưa rồi đó, phố xá vui lại vui,
em về quên chiếc khăn.