Ảo Mông Vũ Trường 3 Lyrics

by Unknown

Gượng quên sầu . . . đến vũ trường
Gượng trẻ em diện tìm hương phấn nào
Gượng vui đời có là bao
Ðèn màu mộng ảo làm sao biết lòng

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Thôi thì em cứ gượng mong
Gượng yêu, gượng nhớ, gượng nồng, gượng say
Rằng say thì thật là say
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào(*)