Giá Ngày Xưa Em Có Anh Lyrics

by Hồng Hà

Em không còn[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
như thuở
ngày xưa
Sắc đẹp đã qua
Tuổi trẻ đã qua
Sụ cuồng nhiệt
Như cơn ào ạt
Cũng đã qua rồi
Giờ chỉ còn xa mạc
Cháy lòng cơn khát
Em không còn gì
Ðể đền bù tình anh
muộn màng
Tiếc cho ngày tháng dài
vô vọng
Tiếc cho những mảnh đời
tuổi xuân
Giá ngày xưa em có anh
Giá ngày xưa em có anh