Ảo Nhịp Lyrics

by Unknown

Nhịp nhàng tơ buông rũ
Hồn lạc cung đàn cũ
Bước ai dìu ai đó
ắm chìm trong luân vũ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ai đưa em đêm nay
Cho hồn em đắm say
Chớm mối tình khiêu vũ
Thương rồi ai có hay