Giận Người Mắt Xếch Lyrics

by Mai Xuân

Trời mưa thì mặc trời mưa
Em không có áo thì chừa em ra
Trời hanh thì mặc trời hanh
Em không có nón cũng chừa em ra

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Trời cao thì mặc trời cao
Mây đan quấn quít càng làm anh đau
Trời xanh thì mặc trời xanh
Ơi em mắt xếch chẳng cần em đâu

Ta buồn buổi chiều hôm trước
Trăng lên chưa thấy em lại
Trăng tàn tình ta cũng héo
Chao ơi! Nhớ người muôn trùng

Trời mưa thì mặc trời mưa
Em không có áo thì chừa em ra
Tình yêu thì mặc tình yêu
Bao đêm thức trắng chờ người không nguôi
Tình yêu thì mặc tình yêu
Ơi em mắt xếch vẫn đầy trong anh

Ðêm về một mình thổn thức
Sao băng, ngỡ mắt em cười
Gió vờn tưởng làn tóc rối
Chao ơi! Nhớ người muôn trùng