Gió Núi Mưa Rừng Lyrics

by Xuân Thu

Gió núi mưa[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
rừng trong hoang vu đìu hiu
Qua mùa thu lạ buồn, buồn số kiếp tịch liêu
Thôi hết rồi người đi mất rồi
âu còn ai ngóng đơị
Mưa ơi mưa ơi có biết một người trong sương chiều mờ lối
ành vắng nụ cười vì nhân thế ngược xuôi
Mưa gió ơi buồn giăng khắp trời
Biết còn ta vẫn đơị
Mưa mưa ơi
Thời gian nguy mưa rừng sầu triền miên
Mưa rừng pha núi lạnh thêm giá buốt con tim
Thân đơn về bên suối lặng im
Bỗng đành lòng tìm quên hỡi nỗi buồn không tên
Có những đêm dài nghe tâm tư hờn cay
Từng bước từng ngày tìm đâu bóng hình ai
Mưa nhớ ai, còn mưa gió hoàỉ
Biết người xưa có đợi, hay quên ta ?