Giọt Lệ Hoa Lê Lyrics

by Chế Thanh

Lòng anh yêu em bao la muôn trùng
Ðời anh tri kỷ chỉ em mà thôi
Giọt mưa tuôn rơi
Thoáng như giọt sầu
Rớt rơi lòng anh
Như từng hạt châu

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tình nồng đang thắm
Ðắm say mộng vàng
Từ khi tan vỡ
Giấc mơ tàn nhanh
Từng giọt mưa rơi
Hay lệ mắt em
Ví như hoa lê
Ướt đẫm giọt sương

Ngày xưa anh noí mến yêu em nhiều
Ðời anh tri kỷ chỉ em mà thôi
Về chung đêm mưa
Phố đêm mưa buồn
Rớt rơi lòng anh
Như từng hạt châu

Tình nồng đang thắm
Ðắm say mộng vàng
Từ khi tan vỡ
Giấc mơ tàn nhanh
Từng giọt mưa rơi
Ðọng cánh hoa lê
Ví như hoa lê
Ướt đẫm giọt sương