Ave Maria Lyrics

by Văn Phụng

Nhìn về tương lai
Thấy con đường dài
Ta đi và đi mãi
Tâm tư miệt mài
Trong mây chiều nắng quái
Thấy bao nhiêu hình hài
Ðọng giọt sương mai

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Lòng còn suy tư
Với bao tưởng nhớ
Cuộc đời xa xưa
Nào còn đâu nữa
Chỉ còn mưa gió
Chỉ còn câu ca
Nghẹn ngào khấn khúc:
''A ve Ma ri a
A ve Ma ri a
A ve Ma ri a
A ve Ma ri a
A ve Ma ri a
A ve Ma ri á'