Ave Maria Lyrics

by Phạm Duy

Dâng về Mar-i-a
ây những linh hồn đầy ưu tư
Khép nép trong lòng Mẹ ôi hết ưu phiền
àn con xin Mẹ âu yếm nối cho lành duyên
Hãy ban cho hương đời đã tan vỡ trong ngày qua
Và đưa tới nơi mơ hồ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Mẹ ôi! Santa-a Mar-i-a
Lòng con run lên vì nghe tiếng chuông xa xa
Từ xưa thơ ấu, hoa xuân nở trong gió thơ
Tàn kiếp mong linh hồn siêu thoát Thiên ường kia
Ave Mar-i-a