Gõ Cửa Trái Tim Lyrics

by Vinh Sử

Gõ cửa trái tim van em được vào
Dù tình xót đau chung thân huyệt đào
Ngủ vùi với chiêm bao
Nỗi niềm mắt xanh xao
Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửạ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Gõ cửa trái tim sao em hững hờ
Ngõ hồn tái tê năm canh thẫn thờ
Nhện lòng mắt giăng tơ
Ðể một mối bơ vơ
Khi không em nhốt anh trong đợi chờ!

ÐK:

Ôi cướp tim em bằng vàng
Nên tiếng yêu nghe bẽ bàng
Ðể anh gõ cửa miên man
Mà em không chút hỏi han
Anh buồn lang thang.

Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng
Ðèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng
Ðàn lỡ phím sai cung
Tình này cũng mông lung
Tim em ai bắt mũi tên lạnh lùng!!!