Bắc Ðẩu Lyrics

by Trần Thiện Thanh

Người bỗn[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
g trở thành vì sao Bắc Ðẩu,
lẻ loi tinh cầu đêm đen không dấu
Cây Cầu Gà nhỏ anh qua anh qua
Vì sao Bắc Ðẩu trôi dạt đêm mưa,
người xa cách người, nước mắt tiễn đưa
đã thấy xót xa
Một lần anh đi đã thấy xót xa từ ngày hôm qua
Ðây thinh không thiên thần lên tiếng hát,
chiêu hồn người từ hỏa ngục dương thế .
Kìa bầu trời Ngọc Bích đã thênh thang ...
Ôi ...lời mời gọi anh bước chân sang .
Xin muôn năm như vì sao sáng đó
Hỡi người định mệnh là vì sao lẻ .
Dậy đi Bắc Ðẩu!
Bừng mắt dậy soi sáng thiên thụ
Người tên Bắc Ðẩu chết trận hôm naỏ
Một áo quan đóng vội một chuyến cuối phiêu du ...
Có thấy dấu chiến xa của người của hôm qua ?
Có thấy chiếc mũ đen của người lạc trong đêm?
Người tên Bắc Ðẩu chết trận La Vang, liệm xác ba lần ...
Ngọc bích cũng tan chỉ còn vì sao thôi, chỉ còn vì sao thôi ...
Cuộc đời vài mươi năm
Người vội về xa xăm