Bạch Ðằng Giang Lyrics

by Unknown

Ðây Bạch Ðằng Giang sông hùng dũng
của nòi giống Tiên Rồng,

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Giống anh hùng,
Giống Lạc Hồng Nam Bắc Trung.

Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ộ

Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhộ

Hàng cây cao soi bóng gió cuốn muôn ngàn laụ
Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết baọ
Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành
thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh
vì yêu nước non vui lòng hiến thân liều mình
ra tay tuốt gươm bao lần.

Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng.
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng dù có
sấm sét bão bùng,
mưa nắng Ðằng Giang vẫn sáng
để cho nòi giống soi chung.