Bắc Kim Thang Lyrics

by Dân Ca

Bắc kim than[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
g
cà lang bí rợ
cột qua kèo
là kèo qua cột
chú bán dầu
qua cầu trợt té
chú bán ếch
ở lại làm chi
con le le
đánh trống thổi kèn
con bìm bịp thổi tò tí te ... tò te