Bạc Màu Áo Trận Lyrics

by Unknown

Mắt em buồn cuộc chiến quê hương
Tóc em buồn màu hỏa châu vương
Từ quen em gái nhỏ nghe thương bờ mi đỏ
Em buồn trắng bao canh trường .

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Mắt em buồn cuộc chiến quê hương
Tóc em buồn màu hỏa châu vương
Từng đêm nghe sóng nổ con tim mình tan vỡ
Em buồn loài người đau thương .

ÐK:

Anh muốn đêm nay xin thức trọn canh dài
Vương mình trên bãi chiến
Giặc thù phơi thay mơ mãi chiến công này
Giành tặng người hôm nay .


Mắt em buồn cuộc chiến quê hương
Tóc em buồn màu hỏa châu vương
Vì ai gieo khói lữa cho u hoài muôn thuở
Em buồn buồn vì quê hương ... !!!