Bạc Trắng Tình Ðời Lyrics

by Ngọc Thành

''Người ta đã phụ tôi rồi
Cùng lời ước hẹn suốt đời có đôi
Tình đời bạc trắng như vôi
Người mê nhung gấm bỏ tôi một mình''

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðoạn cuối tình mình là thế đó sao em
Em ngoảnh mặt đi anh nghẹn tiếng tơ lòng
Mai bước theo chồng còn lưu luyến gì không
Hay em sẽ xem anh như người chưa quen biết

Bạc trắng tình đời là thế đó sao em
Ai chót lưỡi đầu môi nên mộng vỡ tan rồi
Anh CÓ LỖI LẦM Gå ÐỂ EM BỎ ÐI
Ðể EM NGOẢNH MẶT KHÔNG MỘT LỜI CHIA LY

ÐK:

Em ơi ... anh hiểu rồi ... anh hiểu rồi
Tại anh nghèo tay vẫn trắng tay
Cho nên em nỡ chối từ
Em đành ngoảnh mặt bỏ rơi anh

Thôi anh đã hiểu tình đời
Ðã biết cuộc đời còn đong đầy đau thương đắng cay
Cho nên anh ÐÀNH CHẤP NHẬN
CHUA XÓT NGẬM NGÙI ÐỂ TRỌN ÐỜI EM VUI

Lời cuối cuộc tình là MONG EM ẤM ÊM
ANH SẼ TåM QUÊN BAO NGÀY THÁNG ÊM ÐỀM
Trên bước phong trần đường tình đâu dám mơ
TA CÚI ÐẦU XIN TåNH ÐỪNG ÐẾN NỮA BAO GIỜ

._.

Trên bước phong trần đường tình đâu dám mơ
Ta cúi đầu xin tình đừng đến nữa thêm buồn