Bài Ca Chiến Sĩ Hải Quân Lyrics

by Văn Cao

1.
Toán chiến sĩ thủy quân ra khơi hôm nay
Bờ nước Nam gió khơi nồng máu say
Ra đi không vương thê nhi
Miền Bắc núi tuyết rét mướt
Quen vui trong muôn phân ly
Sống trên ngàn trùng sóng
Thân phơi trên Nam Băng Dương
Nước xanh hồn Thái Bình Dương

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
K:

Xa khơi sóng vang dạt dào
Mênh mông sóng va thân tàu
Nghe âm u u . u .
Át tiếng máy rầm rầm
Quân ca theo trầm trầm, tàu nhấp nhô
Mờ mờ xa mây mù
Dần dần xa mây mù
i cho quên bến bờ
Xa khơi trùng dương bát ngát
Ngày về tổ quốc ghi tên

2.
Hướng tới ánh hải đăng soi trong đêm sương
oàn chúng ta chí tang bồng bốn phương
Thi gan trong cơn phong ba
Tàu thét khói lướt gió tiến
Khi trăng trên boong in phơi
Giấc mơ người ngàn ngàn bến
Xông pha chung quên đau thương
Với gia đình lớn Trùng Dương

(trở lại K)

3.
Quyết chiến thắng thủy binh ngăn quân xâm lăng
Hồn Yết Kiêu, máu sông ằng nhớ chăng ?
Say men năm châu tha phương
ời khát máu, khát gió mới
Tay tung bao thây yêu thương
Xuống chôn vùi mồ cá !
Hy sinh sao nêu cao gương
Nước Nam miền Thái Bình Dương

(trở lại K . ể hết )