Bài Ca Của Nàng Lyrics

by Hoài Linh

Cho anh nét đẹp học sinh trong vòng tay trìu mến.
Cho em ước vọng đăng trình nửa vầng trăng thề.
Kể từ ngày anh đi đã lâu
chỉ vì tình quê hương thắm sâụ
Ðêm đêm trông trời chuyện buồn vui
Em, anh mãi với hai người thôị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Xin mùa đông thôi đừng đem giá băng
cho mùa xuân tươi để má em hồng.
Anh ơi, em ước mong nhiều cho tình ta
đẹp tròn như trăng chiếụ
Có muôn vì sao đang nhìn mình mỉm cườị
Bấy nhiêu tình thương trao trọn vào một người
còn gì cho anh cả một đời xuân xanh,
trên thế gian nầy chỉ có anh.

Cho em tất cả trời xuân tô vành môi đỏ thắm.
Cho anh giấc ngủ yên lành gối mộng thanh bình.
Ðừng hỏi thời gian sao quá lâu
đứng tìm không gian ngăn cách nhaụ
Em tin trong đời một lần thôi
tên em còn mãi mãi gần trên vành môị

Xin mùa đông thôi đừng đem giá băng
cho mùa xuân tươi để má em hồng.
Anh ơi, em ước mong nhiều cho tình ta
đẹp tròn như trăng chiếụ
Có muôn vì sao đang nhìn mình mỉm cườị
Bấy nhiêu tình thương trao trọn vào một người
còn gì cho anh cả một đời xuân xanh,
trên thế gian nầy chỉ có anh.