Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi Lyrics

by Trầm Tử Thiêng

1.
Mai đây Hòa Bình.
Ta về ngắm lại dòng sông xưạ
ồng hoang xơ xác hai bên
Sẽ mai này thơm mùi lúa chín.
Trên sông người về
Con đò chở đầy vầng trăng quê
Hò khoan cô lái du dương
ón đưa người đi về chung đường

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
K:
HÒA BåNH ƠI ! HÒA BåNH ƠI !
HÒA BåNH ƠI ! HÒA BåNH ƠI !
Ta gánh chung đau thương một trời
Nam Bắc ơị Quê hương.
Tình người VIỆT NAM ƠI ! VIỆT NAM ƠI !

2.
Mai đây Hòa Bình
Con tài chở đoàn người di cư
Về thăm đất Bắc thân yêu
ã xa lìa cả thời niên thiếu
Ta mê từng mùạ
Trưa Hè cánh phượng hồng lung lay
Chờ Thu ngắm lá Thu bay
Rước Xuân về vui hội Xuân đầy

K:
HÒA BåNH ƠI ! HÒA BåNH ƠI !
HÒA BåNH ƠI ! HÒA BåNH ƠI !
Ta gánh chung đau thương một trời
Nam Bắc ơị Quê hương.
Tình người VIỆT NAM ƠI ! VIỆT NAM ƠI !

3.
Mai đây Hòa Bình
Khung trời quê mình rộng bao la
àn chim tung cánh bay xa
Bắc Nam rồi không còn ngăn cách
Hôm qua Sàigòn
Bây giờ có mặt tại Kontum
Chiều nay khăn gói ra Trung
Sớm mai này đã về Hải Phòng.

K:
HÒA BåNH ƠI ! HÒA BåNH ƠI !
HÒA BåNH ƠI ! HÒA BåNH ƠI !
Ta gánh chung đau thương một trời
Nam Bắc ơị Quê hương.
Tình người VIỆT NAM ƠI ! VIỆT NAM ƠI