25 Year Who Am I Lyrics

by Unknown

Version 1:
It's been 25 years, since the end of the war
Did Vietnam win, whós keep the scorẻ
The wounds have healed, yet the scars remain
Some of us too young, to remember the pain
Now the communist, are in control
The bloody flags are waving, in the bitter cold
No freedom of speech, no right to vote
That's why we left, in our fishing boats
No equality, no human rights
Forced to escape, we lost so many lives
So here we are, in the ỤS. of Ạ
To start a new life, it's a brand new day
Sometimes I wonder. who I am?
Asian, or American?
A lost generation, searching for a home
Eager to be found, like words in a poem

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Viet Rap

25 năm trôi qua từ khi chiến tranh chấm dứt
Cộng sản chiếm VietNam quê hương tràn đầy áp bức
Tuy vết thương đã lành nhưng vết thẹo còn vấn vương
có những tuổi trẻ chúng ta đã quên đi những tang thương
giờ cộng sản cầm quyền chà đạp trên xác thây
lá cờ máu phơi bay, Viet Nam muôn ngàn đắng cay
Không tự do ngôn luận, đói khổ triền miên
bỡi thế nên chúng ta, tìm đường vượt biên
Một chế độ độc ác đang chà đạp nhân quyền
hành triệu người ra đi trên những con thuyền
Giờ chúng ta nơi đây, trên xứ lạ quê người
Vẫn giữ mãi câu thề, hẹn một ngày ta trở về
Ðôi khi tôi ngồi nghĩ, tôi là ai
tôi là ngừơi Mỹ hay ngừơi Việt Nam
một thế hệ lạc loài đang đi tìm quê nhà
chẳng hiểu nơi nào là quê hương ông bà

Chorus:

Nếu ai yêu những gì tôi nói
giơ tay lên và hãy gật đầu
nhắm mắt lại cùng nhau nguyện cầu
cho VietNam tự do , moị người ấm no
If you know just how i feel,
raise your hand and nod your head
close ur eyes and visuallize
in a perfect world , we will unite

Version 2:

Rap:

Our parents had to work, in restaurants
Paint them nails, even mow the lawns
We ate free lunch, in public schools
Looked down upon, cause it was uncool
Made the best, with what wéve got
Just to have something, meant a lot
My parents always say, concentrate on you education
When you get sick, drink your herbal medication
Respect your elders, finish your rice
Take pride in your culture, and always think twice
So here we are, in the ỤS. of Ạ
To start a new life, it's a brand new day

Viet rap

Cha mẹ ta đi làm
nhà hàng hoặc đi bỏ baó
cắt cõ làm vườn để có bữa cơm manh aó
ta ăn trợ cấp khi mới bước chân đến Mỹ
Ta bị trêu ghẹo, bạn Mỹ khinh bỉ
nhưng ta vẫn cố gắng, mặc kệ ai khinh bỉ
Ðể học được những gì mang nhiều ý nghĩa
Cha mẹ ta thừơng nhắc