Bài Hát Ru Mùa Xuân Lyrics

by Dương Thụ

Hà hỡi ru c[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
on ngủ
mùa Xuân đầu tiên rất hiền từ
Trời gió bông hoa khẽ nở
từng cánh, từng cánh êm nhẹ mợ
Kìa vừng trăng êm xanh mát.
Giọt sao chiều trong vắt êm lụa
Kìa mùi hương vườn thơ vắng,
giọng chim vườn thanh lặng hót
Cùng cất tiếng ru con ngủ
mùa Xuân đầu tiên rất hiền từ