Bài Học Thuộc Lòng Lyrics

by Nhật Vũ

1.
Bà ơi cháu rất thương bà
Ði đâu bà cũng mua quà về cho
Hôm qua có chiếc bánh bò
Bà chia cho cháu phần to nhất nhà
.................
Mỗi lần cháu chạy chơi xa
Mẹ cháu có đánh thì bà lại can
Cháu không nói bạy nói càn
Bà xoa đầu cháu khen ngoan nhất nhà

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðk:

Bà là... cây to bóng mát
Bà là... hoa thơm trái ngọt
Tình yêu bà/ cho chúng cháu thật bao la