2 Ðứa Giận Nhau Lyrics

by Unknown

Trả lại cho em mảnh khăn màu hồng đó
Có tên hai đúa màu chưa nhặt nhoà
Giận hờn nhau chi để rồi tiếc nhớ
Lối về có gặp hững hờ ngoảnh mặt che nón làm ngơ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Trả lại cho anh tình thư ngỏ ý
Với em , anh húa hẹn duyên thề
Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt
Có lần bước vội qua cầu , nhìn sang thấy em đi gục đầu

ÐK :

Tình nhớ , nếu mình thôi giận làm huề
Anh xin làm gió quạt đền mua lụa Tây thi biếu em
Tại anh , hôm ấy nào phải tại em
Anh húa đợi rồi anh quên để mưa hôn mái tóc mềm

Giận hờn hai hôm dài như một tháng
Ghét anh đôi ba bữa bằng năm tròn
Một người ra đi một người ghé nón
Nắm tay hết giận hết hờn để giấc mơ thôi chập chờn