Bài Không Tên Số 9 Lyrics

by Vũ Thành An

Ngày đến mang tin buồn
Thời gian theo về nguồn
Giọt nắng loe trong đầu
Bàn tay trơ đốt khâu

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Lệ ứa ra hai hàng
Lệ thương thân đã tràn
Nghìn xót xa cũng muộn
Rồi mai sau nhớ lần đầu

Mình yêu nhau có thương nhaủ
Mình cho nhau nỗi đớn đau
Chợt yêu nhau đã xa nhau
Chợt xa nhau đã quên nhau

Thôi đó em xa rồi
Nước mắt rơi qua đời
Chìm trong một cơn mê thôi
Chìm trong một cơn mê thôi

Ngày nuôi tình yêu lớn dậy
Ðêm đắp khao khát lên đầy
Một lần đã trót cho nhau
Là lần lìa xa mãi nhau

Ðâu biết có nắng trong đầu
Ðâu biết môi thắm sẽ nhầu
Một đời cầy xới nỗi sầu
Một đời vun xới niềm đau