Bài Luân Vũ Trong Mưa Lyrics

by Ngoại Quốc

Kìa trông trời mang mùa mưa tới bên ta rồị
Từng cơn, từng cơn sầu rớt trên mi người ơị
Trời mưa, chiều nay buồn rơi khắp nơi xa vờị
Giọt mưa từ đâu làm mắt tôi lệ rơị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Mùa mưa ôi thấy sao buồn tênh.
Mưa rơi, mưa mãi rơi, mưa mãi trôị
Lá cây lặng chết bên đường.
Rồi nước cuốn mất theo cùng thời gian.

Rồi đây mùa mưa rời xa cuốn theo u buồn.
Trời mưa, trời mưa rồi cuốn đi bao mộng mợ
Tình ta rồi đây rời xa cũng như mây trờị
Giọt mưa giờ đây là xót xa mình tôị

Mùa mưa ôi thấy sao buồn tênh.
Mưa rơi, mưa mãi rơi, mưa mãi trôị
Lá cây lặng chết bên đường.
Rồi nước cuốn mất theo cùng thời gian.

Mùa mưa tới nơi rồi, mùa mưa tới đây rồị
Tiếng mưa buồn bồi hồi tâm tư thế gian
Tình ta rồi đây rời xa cũng như mây trờị
Giọt mưa giờ đây là xót xa mình tôị

Mùa mưa ôi thấy sao buồn tênh.
Mưa rơi, mưa mãi rơi, mưa mãi trôị
Lá cây lặng chết bên đường.
Rồi nước cuốn mất theo cùng thời gian.