Bài Tango Cuối Cùng Lyrics

by Hoàng Ngọc Ẩn

Ta đã mê say điệu nhạc buồn.
Ðàn lên người nhạc sĩ cô đơn.
Hãy đàn cho ta, khúc sầu xưa cũ.
Ru hồn ngậm ngùi, cuộc tình thương, nhớ thương.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ta vẫn mê say điệu nhạc sầụ
Còn ai dìu ai bước Tangọ
Ru ngày chia xa, ru hồn nhung nhớ.
Ai oán chi ai, còn lại đêm giã từ.

Bài Tango cuối cùng.
Bờ vai gầy sao em xót xạ
Vòng tay ân cần đưa em thiết thạ
Bờ môi nào thèm nụ môi ấm nồng,
làn môi đi tìm nhau,
trong đêm sầu đaụ

Bài Tango cuối cùng.
Mời em dìu bước giữa đêm saỵ
Tình yêu rồi theo áng mây baỵ
Dù em còn đây giữa vòng taỵ

Ta muốn ru em điệu nhạc buồn.
Ðàn ai còn réo rắt cung thương.
Xin người cùng ta, say điệu luân vũ
Ai biết trong ai hồn ru câu tủi hờn.

Hoàng Ngọc Ẩn Lyrics