Bài Thơ Ðà Lạt Lyrics

by Trần Hữu Bích

SlowRock

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]

Một thành phố quanh đồi ngàn thông reo
Một lần đến trọn đời gởi tình yêụ
Yêu sao những áng mây rực sắc hồng
Yêu sao nụ hoa tươi đẹp lối mòn,
Yêu sao kỷ niệm của ngày quạ

Giọt nắng trong lành buổi bình minh
Giọt nắng ươm cành bừng nở hoa
Trong như đôi mắt ai mặt nước hồ
Nghiêng nghiêng vai anh: dòng thác đổ,
Ðà-Lạt gieo vần đẹp bài thơ

SlowSurf

Thác Prenn, hồ Xuân Hương,
Bích Câu - vườn yêu thương.
Ðất nước ơi mến yêu đời đời
Nơi đây một lần tới
Những ngôi nhà tươi mới
Cho ước mơ mãi bay xa

Tháng năm dù trôi qua
Gió sương chẳng phôi pha
Trong trái tim vẫn ngân vang...
Bài thơ - Ðà Lạt yêu thương .....