2 Tâm Hòn Lyrics

by Unknown

Bao kỷ niệm ngày nào xa xưa
Thương nhớ ghi lại bằng câu thơ
Thương về những phút xưa mộng mơ
Tháng năm đi vào trong đợi chờ
Tôi nhớ một chiều ngày chia tay
Khi chítang bồng nặng hai vai
Anh vì non nước vì đời trai
Bước đi xây dựng ngày mai

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh ơi , anh ơi
Nhớ chăng những chiều nào mình vui câu chào
Anh về miền xa xa in bước trên đường hoa
Nay thời gian xoá đi bao nhiêu ngày qua
Nhiều khi tôi nhớ thương vô vàn
Hằng mong quê hương mình sớm vẻ vang
Anh trai chiến trường cùng về đêm vui phố phường tay lại trong tay

Tôi vẫn thường tìm vào xa xôi
Khi chúng mình đời lại đôi nơi
Tôi còn thương nhớ bao giờ nguôi
Vấn vương trong hồn câu chuyện đời
Anh vẫn một đời vì quê hương
Tôi chốn dặm trường ngàn phong sương
In mòn đôi gót trên mười phương
Giữ mãi trong hồn một niềm thương .