Bài Tình Ca Ðêm Lyrics

by Trần Thái Nguyên

Ðêm bầu trời đầy sao
Nhưng em chỉ có một mình
Ðêm bầu trời đầy sao
Ngồi nhớ anh giọt trăng vỡ vàng
Nghe đời chầm chậm trôi
Sông khuya ôm ánh trăng tàn
Ôi! Vì sao nào rơi
Cho em nỗi nhớ bẽ bàng ...
(hm ...hm ...)

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Thuyền ai trôi xa
Môi hát tay êm nhẹ mái chèo
Từng vạt rong rêu cuộn mãi theo đời phù du
Lòng em say trăng
Tiếng hát hư vô về chốn nào
Gió ngàn mang về
Những tiếng kinh cầu vỡ tan ...

(hm ... hm ...)