Một Ngày Không Gọi Nhau Lyrics

by Trúc Hồ

Ðã qua một ngày không gọi nhau
Anh tự hỏi lòng mình có nhớ...
Nhớ mắt em ngoan
Nhớ nụ cười hiền
Ðường tuy xa sao thấy cứ như gần.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðã thêm một ngày không gọi nhau
Tay nhẹ buông từng ngày nhung nhớ...
Nhớ tiếng anh yêu
Nhớ từng hẹn hò
Chiều bên anh hôm ấy cứ xa dần.

ÐK:

Trăng đêm nay,
Trăng mới vẫn chưa đầỵ..
Trăng đêm nay, trăng mới vẫn chưa đầỵ..

Tình đôi ta,
Tình mới vẫn chưa yên...
Tình đôi ta, tình mới vẫn chưa yên...