3 Năm Yêu Em Âm Thầm Lyrics

by Unknown

Ðêm đêm mình ta riêng bóng
Ưu tư một mối hoài mong
Mưa rơi đường xuă ướt thấm
Mây bay bay mãi ngàn năm

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Yêu em mà không dám nói
Ba năm một mối tình câm
Bâng khuâng đèn khuya lẻ loi
Ba năm yêu em âm thầm

DK :

Thà yêu em âm thầm
Thà yêu em lặng câm
Còn hơn là anh chờ
Còn hơn là anh trông
Thà có em trong mộng
Còn hơn mất đi hy vọng
Vì em trong mộng là của riêng anh

Yêu em nào em có biết
Ba năm một mối tình câm
Ðêm qua từng đêm tha thiết
Ba năm yêu em âm thầm