Mùa Hoa Tuyết Lyrics

by Unknown

Chậu kiểng hôm qua
Này ai thế cây màu lá ngà
Và tuyết đâu rơi
Trên cành thông lá ngọn đầy sân

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Kìa muôn tinh tú
Như ai hát từ thoáng xa
Nơi nơi sáng ngời ánh sao
Giăng mắc khoe muôn sắc màu

Chợt nhớ ra ngay
Mùa hoa tuyết năm xưa đã về
Ngày lễ Noel
Ðường xa khó về thăm em

Chạnh khơi thương nhớ
Em anh giữ mùa giáng sinh
Bơ vơ ngóng người chiến binh
Chắc em anh đang cầu kinh

ÐK:
Lạy Chúa, Chúa cứu thế
Non nước ngàn dâu bể
Chin h chiến lan tràn sơn khê
Xin giúp cho vượt bến mê

Xin cho bao kẻ ra đi lại về
Vợ trẻ không hai lần đò
Bầy trẻ không cha sầu lo

Lạy Chúa thương con
Người yêu dấu không mòn tấc lòng
Thì dẫu xa nhau
Nhưng niềm tin Chúa càng thêm sâu

Tình chung hai đứa
Như hoa tuyết mùa giáng sinh
Trung trinh gởi người chiến binh
Tuy cách xa nhưng mà gần nhau