Ba Tháng Tạ Từ Lyrics

by Thanh Sơn

Người ơi thắm thoát niên học hết rồị
Chúc nhau cạn lời giây phút ly bôị
Ngày mai tan trường mình không chung lốị
Thương nhau nhiều biết gửi về mộ
Kỷ niệm cũ tan vào hư vộ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Cầm tay bốn mắt thương cảm nỗi sầụ
Tiễn đưa bùi ngùi phút cuối như nhaụ
Ðời không bao giờ hợp nhau mãi mãị
Thương yêu rồi nỡ đành biệt nhaụ
Ðể nhung nhớ muôn vạn ngày saụ

Thôi nhé, từ đây cách xa trong đờị
Vẫn buồn theo tháng ngày trôị
Nụ cười khô héo trên môị
Mỗi lần, thấy phượng nở tim xao xuyến.
Bạn bè đâu chỉ ta một mình.
Nỗi buồn này đành câm nín.

Rồi đây, có những khi buồn não lòng.
Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không.
Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tơi tả.
Dư âm làm sống lại đời tạ
Dù ngăn cách nhớ hoài ngày qua