4 Nẽo Ðường Quê Lyrics

by Unknown

Non nước tôi chinh chiến trọn phần tư thế kỷ
Non nước tôi, ôi khúc ruột chia hai hướng đi!
Non nước tôi tên gọi Việt Nam
Chinh chiến mang thêm nhiều gian nan
Ðồng hoang vẫn cây héo khô bếp lạnh điêu tàn

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tôi đi từ Nam Quang, lúc Nam Bắc chia hai dòng máu
Băng qua dòng Hương Giang, tới miền lúa thơm Cà Mau
Tìm nguồn vui mới, tôi thề lên đường đi nối quê hương
Hát khúc thanh bình với niềm tin ngày mai vào tình thương

Tôi có cha sinh sống miền rừng sâu đất đỏ
Tôi có mẹ vui với đời biển xanh ấm no
Tôi có thân nhân ở bên đây
Toi có anh em ở bên kia
Dù Nam Bắc, tôi vẫn mong nước Việt thanh bình....