Bẽ Bàng Lyrics

by Lê Yên

Tình duyên đôi ta bẽ bàng
Ðành để muôn năm lỡ làng
Còn nói ái ân làm chi ?
Ngày vui xưa qua mất rôi
Lòng thương xưa phai hết rồi
Tình yêu xưa tan nát rồi
Còn oán trách nhau làm chi ?

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]

Xin đừng nhắc những lời
Êm đềm ấy hết rồi
Sao không cùng chung sống trong yêu thương ?
Từ ngày còn được gần gũi bên nhau
Khiến phút ấy qua mất rồi còn đâu
Xin đừng nhắc mối tình
Ban đầu ấy đã đành
Tan theo cùng sương khói trong không gian
Từ ngày nào cùng nhau lỡ nhịp cầu
Mà khiến đến nay khó lòng gặp nhau ?
Tình duyên đôi ta bẽ bàng
Ðành để muôn năm lỡ làng
Còn nói ái ân làm chi ?
Ngày vui xưa qua mất rôi
Lòng thương xưa phai hết rồi
Tình yêu xưa tan nát rồi
Còn oán trách nhau làm chi ?


Xin đừng nhắc những lời
Êm đềm ấy hết rồi
Sao không cùng chung sống trong yêu thương ?
Từ ngày còn được gần gũi bên nhau
Khiến phút ấy qua mất rồi còn đâu
Xin đừng nhắc mối tình
Ban đầu ấy đã đành
Tan theo cùng sương khói trong không gian
Từ ngày nào cùng nhau lỡ nhịp cầu
Mà khiến đến nay khó lòng gặp nhau ?


Vì đâu đôi ta bẽ bàng
Vì đâu muôn năm lỡ làng
Sầu lắng tiếc thay tình xưa

Vì đâu vui kia hết rồi
Vì đâu thương kia hết rồi
Vì đâu yêu kia khó rời
Còn có bóng ai trong giấc mơ . . .