Bé Lên Ba Lyrics

by Unknown

Bé lên ba bé vô mẫu giáo
Cô thương bé vì bé không khóc nhè
Không khóc nhè để mẹ lên nương rẫy
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cầy
Là lá la la
Là là lá la lạ.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]