Bên Ánh Ðèn Ðêm Lyrics

by Khánh Băng

Ðêm xuống dần màu đen tối bao lạ
Bao nỗi buồn như xao xuyến thiết thạ
Bên ánh đèn người nghệ sỹ xót xạ
Dâng tiếng đàn thăng trầm khúc yêu quê nhà.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Bên ánh đèn người trai viết tâm thợ
Thân gởi về người mẹ mến xa xôị
Bên ánh đèn người mẹ nhớ mong con ...
Nơi chiến trường tay cầm súng hiên ngang.

Ðô thành lắng trong muôn màu sắc (muôn màu sắc).
Bên đèn có ai đâu buồn nhắc (đâu buồn nhắc).
Bao nhiêu người trai tranh đấu cho toàn dân.
Ra đi thề không lưu luyến bao tình mến.

Bên ánh đèn lòng em nhớ tới anh?
Nơi chiến trường hiên ngang xoá thân trai!
Bên ánh đèn lời nguyện ước không phaị
Em vẫn chờ anh về sống THANH BåNH