Nói Sao Em Hiểu Lyrics

by Unknown

Khi anh sống âm thầm, nàng khóc thương cho anh
Và vui khi thấy anh cười, sầu héo khi anh buồn vương.
Và khi anh sống trong u
sầu, nàng cố xóa hết ưu tự
Hỡi em, lòng biết nói sao cho vừạ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Khi anh sống trong ưu phiền, nàng hừa xóa hết thương
đaụ
Nàng vui bên giấc mơ đầu, giọt đắng rơi trong lòng anh.
Mai đây chốn xưa xa vời, cùng nhớ những lúc bên nhaụ
Thế nhưng, lòng thấy khó nói với nàng.
Lòng này những luôn cho em hiểu
Rằng trái tim anh luôn mơ thầm.
Về người tình dể thương, bao ngày hồn anh mê saỵ
Với em lòng anh giá băng, và biết rằng anh đã đắng caỵ
ah .. ah ..
Bao năm sống trong mong chờ, lặng nhớ những lúc bên nhau
Màn đêm sao vẫn ơ thờ, làm xót xa trong lòng anh.
Bên nhau ta xây giấc mơ đầu, còn đó những xót xa xưạ
Hết rồi, tình đã mãi quên ta rồị

*********
How Can I Tell Her
Written by Lobo

She knows when æm lonesome, she cries when æm sad
Shés up in the good times, shés down in the bad
Whenever æm discouraged, she knows just what to do
But girl she doesn't know about yoụ

I can tell her my troubles, she makes them all seem right
I can make up excuses not to hold her at night
We can talk of tomorrow, æll tell her things that I want to do
But girl how can I tell her about yoụ

How can I tell her about you
Girl please tell me what to do
Everything seems right whenever æm with you
So girl won't you tell me how to tell her about yoụ

How can I tell her I don't miss her whenever æm away
How can I say it's you I think of every single night and day
But when is it easy telling someone wére through
Ah girl help me tell her about yoụ