Bên Lở Bên Bồi Lyrics

by Vũ Hoàng

Rồi một ngày tôi trở lại thôi
Sông nước ấy có khi nào khô cạn
Mà thời gian cũng đứng yên chịu lỗi
Huống chi mình đâu phải vô tình !

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Buổi em đi đinh ninh mấy bận
Giòng sông xưa phiến đá ta ngồi
Bao kỷ niệm sao đành ruồng bỏ
ể đôi ta xa nhau từ đó

Sông nước ấy khó lòng khô cạn
Như tình tôi chan chứa người ơi
Xin giữ mãi khoảng trời thơ dại
Mong tình yêu bên lở bên bồi