7 Ngày Mong Ðợi Lyrics

by Unknown

Anh dặn em c[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
uối tuần chờ nhau nơi cuối phố
Biết anh thích màu trời em đã bồi hồi chọn áo màu xanh
Chiều thú bảy người đi sao bóng anh chẳng thấy
Rồi nhẹ đôi gót hài chiều nghiêng bóng dài , áo em dần phai
Sáng chủ nhật trời trong nhưng lòng dâng sóng
Chẳng thấy bóng anh sang
Nên thú hai thu tàn , nên thú ba thu vàng
Mùa đông tới thú tư sang
Qua thú năm nghẹn ngào giận anh đến thú sáu đêm
Quyết em , quyết dằn lòng không nói nửa lời
Dặn , dù ghét ang đó
Chiều thú bảy mưa rơi , ai bảo anh lại tới
Ai bảo anh xin lỗi , ai bảo anh nhiều lời
Cho mắt em lệ rơi ...