Bên Lời Quạnh Hiu Lyrics

by Unknown

Bầu trời sương rơi mênh mang lạnh đầy ngập không gian u tối
Ruộng đồng bao la ánh sao đưa mục đồng rủ nhau chim bay
Con chúa trời đêm nay sẽ đến mang thân người ngại chi gian khó.
Hài nhi quấn trong khăn đặt dưới máng lửa

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Mẹ nhìn con thơ phút giây bồi hồi mẹ dạt dào muôn tiếng,
nhẹ nhàng chớp mắt Giêsu đưa nhẹ mình trong nôi rớm lệ.
Chuông réo trời đông băng giá xót xa vô ngần nhìn xem con chúa
à ơi khẽ ru, ngắm con trẻ yên lòng.

Thiết tha giọng ru vọng ngân ôi tiếng hát ru êm đềm trong ngần.

Bầu trời sương rơi mênh mang lạnh đầy ngập không gian u tối
Ruộng đồng bao la ánh sao đưa mục đồng rủ nhau chim bay
Con chúa trời đêm nay sẽ đến mang thân người ngại chi gian khó.
Hài nhi quấn trong khăn đặt dưới máng lửa

Mẹ nhìn con thơ phút giây bồi hồi mẹ dạt dào muôn tiếng,
nhẹ nhàng chớp mắt Giêsu đưa nhẹ mình trong nôi rớm lệ.
Chuông réo trời đông băng giá xót xa vô ngần nhìn xem con chúa
à ơi khẽ ru, ngắm con trẻ yên lòng.

Thiết tha giọng ru vọng ngân ôi tiếng hát ru êm đềm trong ngần.
Ru giấc trời đông băng xót xa vô ngần nhìn xem con chúa
à ơi khẽ ru, ngắm con yên lòng.